Svet-Stranek.cz

Cesta ke slunci:

Cesta ke slunci


léta jdou

tak jak léta jdou
a slunce svítí nad vodou
v oblacích jenom sní
o světě málo ví

měl bys také chvíli snít
v oblacích nad světem být
tam kde i ptáci jsou
létají nad vodou

máš už jen pár dnů
a tak si vzlétni k oblakům
se sluncem a s ptáky snít
a krásná rána mít

v dlaních klíč od štěstí máš
chvíli mi tiše naslouchej
svět je i jiný
než ho znáš
na další slova nečekej

máš už jen pár dnů...


orzarám

počítám jak týdny jdou
jak dlouho už nejsem tvou
procházíš se Amerikou
a týdny jdou a jdou

na stěně visí prázdný rám
do obálky dopis dávám
vzpomínám - sama chodím spát
a sama taky vstávám

na stěně visí prázdný rám
nezbylo mi už nic
ten rám však bez obrazu
připomíná víc

jdou týdny jdou
jsem sama a ty jsi sám
na stěny jenom se dívám
visí tam jen prázdný rám
na stěny jenom se dívám
visí tam jenom ten rám
jen prázdný rám
rám,rám, rám...

tak kde tě mám
zbyl mi tu jen rám
rám, rám, rám...


orzanevím

nevím  nevím  nevím
proč všechna světla zhasínám
nevím  nevím  nevím
proč s otázkami usínám
proč slzy v očích na krajíčku máš
asi víc víš - asi víc znáš
nevím nevím proto se ptám
odpověď žádnou stále nemám

nevím  nevím  nevím
proč ptáci létají nad vodou
nevím  nevím  nevím
proč život je jenom náhodou
proč srdce stále nemůže bít
pro jednu lásku na věky žít
proč řeky proud nikdo nezastaví
proč čas se nikdy neunaví
nevím nevím proto se ptám
otázek ještě tisíce mám

proč jeden pláče - jiný může se smát
proč slunce vstává
když měsíc jde spát
proč kráska tvář  nosí zahalenou
proč prosit musí se na kolenou
proč bílý den v černou noc se mění
proč v našich srdcích spousta věcí není
nechej mě chvíli nechej mě spát
jen ze snů mohu odpověď znát
tak nechej mě chvíli nechej mě spát
jen ze snů mohu všechno to znát


orzamotýli

vím nevěříš v tajemství
co vím já to nemůžeš znát
vím nevěříš že nemohu jíst
a nemohu spát
mám před sebou jen pár dnů
čekám jen na chvíli zlou
den se sluncem začíná
a končí  tmou

není  to  tajemství
noc černou barvu má
bledá je moje tvář
slova jsou zbytečná
dívej se do očí
ztratily zář
co hejno motýlů znamená
proč nemohou bez květů žít
sklenice rozlitá růže je uvadlá
nechej ji být

láskou jsem zraněná
kdo v očích to uvidí
ten odpověď zná
je nebe bez červánků
kdo však to nevidí
marně se ptá
tmou barevní motýli
na křídlech mě nesou
to se mi zdá


orzacesta ke slunci

za sluncem jdou
tváře jim hoří
pot z tváří stéká
slunce je svléká
to slunce má smrtící zář

cesta je dlouhá
z potu a slzí
silná je touha
cítit tu zář
už nemají svou vlastní tvář

za sluncem jdou
na tvářích vrásky
tu bolest znáš -
tu bolest znáš
když v objetí lásky
to slunce ti spálilo tvář
slunce ti spálilo tvář...


orzaptáci

ptáci někam letí
den poslední začíná
s křídly vítr se vzpírá
svět pro nás zůstane nepoznán

skrývám tvář v dlaních skrývám
chci se ptát ale slova polykám

směj se jen směj
až srdce zahoří
směj se jen směj
strach vejde po špičkách
ráj sobectví je kolem nás

ptáci někam letí
den poslední umírá


orzaposlední tanec

ta dívka půvabná u dveří
na slova lásky kouzelná nevěří
to všechno už jí vzal jak ráno sen
srdce své má zraněné jen

už v lásku nevěří - nechce ji znát
nechce ji vzít - nechce ti ji dát
tvá slova jsou jak kouř - jako sen
rozplynou se když  přijde den

tak pláči jen tiše naslouchej
naději novou hledej
když láska s ránem přichází
to měsíc se sluncem šli spát

proč chladnou zůstává stále jen
proč k tobě promlouvá jen svým pohledem
těch slov tvých kouzelných je stále víc
a může jich být  i  na  tisíc

tak nechej ji teď  být až dotančí
nechej ji se smát - s tebou si jen hrát
ať není slyšet pláč až skončí tento bál
týdny dlouhé jsou - život jde dál

snad zítra vyjde slunce víc
pak polibků dá ti na tisíc

už kouř k nebi stoupá
tam někde slyšet je pláč


taťijána  &  orzatam někde v srdci

poslední z dopisů na stole máš
sám tu hru na lásku, sám nejlíp znáš
ve schránce poštovní nechám ti klíč
ten dopis můj poslední pak raději znič

možná že maličko měl jsi mě rád
já však chci skutečnou lásku teď dát
už nový den tu mám
je ráno víc znám

na zrcadlo nakreslím měsíční zář
pak až se probudíš - tak vezmi si snář

na zrcadlo nakreslím růžový sen
tak ať tě probudí - jako mě den
tam někde v srdci mám malinkou skrýš
píšu to v obálce - i ty v ní spíš
ve víně pravda zlá  -  teď už ji znáš
tam někde v srdci snad i ty místo máš

-  je ráno víc znáš  -

orzaThe way to the sun


the years go by

so the years go by
and the sun shines over the water
in the clouds they only dream
how little they know about the world

you should also dream for a while
in the clouds above the world
up where the birds are
flying above the water

you only have a few days
so fly up into the clouds
dream with the sun and birds
and have a beautiful morning

you have the key to luck in the palm of your hands
be silent for a moment and listen
even the world is different
than you think
don't wait for the next words
you only have a few days
the frame

I count as the weeks go by
how long I'm not yours
you walk with America
and the days go by

on the wall hangs an empty frame
I put a letter in an envelope
I remember-- I go to sleep alone
and alone I also rise

on the wall hangs an empty frame
I have nothing left
this frame without a picture
reminds me of more

the weeks go by
I am alone and so are you
I only look at the walls
there only hangs an empty frame
only an empty frame frame frame

so where I have you
all that remains is a frame frame frame
I don't know

I don't know, I don't know, I don't know
why I'm turning down all the lights
I don't know I don't know, I don't know
why I am falling asleep with questions
why there are tears in the corners of your eyes
I guess you know more - I guess you know more
I don't know I don't know why I am asking
I still don't have an answer

I don't know, I don't know, I don't know
why birds fly above the water
I don't know, I don't know, I don't know
why life is only an accident
why the heart can't beat forever
why one love can't last forever
why rivers never stops flowing
why time never grows tired
I don't know, which is why I ask
I still have a thousand questions

why one person cries - others can laugh
why the sun rises
why the moon goes to sleep
why a beautiful woman wears her face covered
why must one ask on his knees
why the white of day turns into the black of night
why are our hearts empty
leave me for a while, let me sleep
only from dreams can I know the answer
so leave me for a while, let me sleep
only from dreams can I know everything
butterflies

I know you don't believe in secrets
you can't know what I know
I know you don't believe that I can't eat
and can't sleep

I have only a few days left
I am only waiting for a moment of evil
The day begins with the sun
and ends with darkness

it's no secret
that night has the color of black
my face is pale
words are useless
look into my eyes
they hva lost their flame
what does a group of butterflies mean
why can't they live without flowers
the glass overflows
the rose is faded
let it be

love has wounded me
he who sees it in my eyes
knows the answer
is heaven without red skies
he who doesn't know
asks in vain
butterflies colored in darkness
carry me on their wings
or so it seems
the way to the sun

they go to the sun
their faces are burning
sweat runs down their face
the sun undresses them
the sun has a fatal glow

the way is long
of sweat and tears
the desire is strong
to feel the glow
they have already lost their own face

they go behind sun
wrinkles on their faces
you know the pain-
you know the pain
when love is sacrificed
the sun has burned your face
the sun has burned your face...
birds

birds fly somewhere
the final day is beginning
with wings they resist the wind
the world remains unknown to us

I hide my face in my hands
I want to ask but I swallow the words

laugh just laugh
until your heart blazes
laugh just laugh
fear tiptoes in
the paradise of selfishness is around us

birds fly somewhere
the final day is dyingast dance

a graceful girl at the door,
she doesn't believe in the magic words of love
it has all taken her like a morning dream
only her heart is wounded

she no longer believes in love - doesn't want to know it
doesn't want to take it - doesn't want to give it
your words are like smoke - like a dream
they disappear as day comes

so she cries only quietly listen
search for new hope

when love comes with morning
the moon goes to sleep with the sun

why does only cold still remain
why does he speak to you only with his
glance
there are still more of your magical words
and there may be even a thousand

so let her be now until she finishes her dance
let her laugh - only to play with you
until crying can no longer be heard and the fear has ended
the weeks are long - lives goes on

maybe the sun will come out more tomorrow
then there will be thousands of kisses

the smoke rises to the sky
there somewhere hear the cryingsomewhere there in the heart

you have the last of the letters on the table
a game of love, you know it the best
I leave you a key in the mail box
maybe you should destroy my last letter

maybe you liked me a little
but I want to give real love now
I already have a new day here
it's morning, I know more

on the mirror I paint the glow of the moon
then until you awaken - so take the dream book
on the mirrir I paint a rosy dream
so that it awakens you - like the day wakens me

somewhere there in my heart I have a tiny hiding place
I write in an envelope - even you sleep in it
in wine the evil truth - you already know it
somewhere there in your heart maybe you've got a place too

- it's morning, you know more