Svet-Stranek.cz

Dokumenty:

Dokumenty


Jak vznikl ORZA PROJECT

 Přezdívku „Orza“ dostal Milan Řehák jižv raném dětství. První kytaru mu koupila jeho babička a tetička z Vídně někdy okolo roku 1968. V témže období navštívil s rodiči Itálii a Rakousko. Když se pak z rozhodnutí rodičů vracel zpět do Rusy okupovaného Československa, tušil, že ho tam nepotká dobrý osud.

V roce 1978 náhle onemocněl vážnou ušní chorobou. (V té době hrál v kapele „ORNAMENT“).Vyhledal odborné lékaře a doufal, že mu pomohou. Ti se však chovali odmítavě apodivně. Zoufalý Orza tedy žádal o vystěhování z komunistického Československa do Rakouska za účelem léčby. Jeho žádost však byla zamítnuta. S přičiněnímpřátel se dostal na jednu pražskou kliniku, kde se měl podrobit nezbytné operaci.  Pro své politické –protirežimní postoje, však byl místo plánované operace policií (StB) uvězněn.

Po propuštění z vězení, kde se jeho zdravotní potíže podstatně zhoršily, se nakonec dostal na jinou pražskou kliniku. Ošetřující lékař, který mu vystavil pozvánku k nástupu na provedení nezbytné operace, mu však byl nucen následně sdělit, že na základě intervence ze strany KSČ a StB mu bylo zakázáno, aby ho na kliniku přijal a operoval ho. Došlo tak k progresi jeho onemocnění a průvodních obtíží s nevratnými následky. Další veřejné hudební vystupování pro Orzu již nebylo možné.  Ani po roce 1989a „sametovém“ podvodu, který byl KGB a Stb zorganizován tak, aby se spolu s nimi k ekonomické a politické moci dostala i poruštěná děcka předlistopadových zločinců,  se Orza nedočkal satisfakce. Naopak, ze strany těchto zločinců jsou mu činěna příkoří další.

Protože Orzu připravil minulý (i současný) komunistický režim o zdraví a
naději svoji tvorbu představovat při veřejných vystoupeních, začal se za podpory
svých přátel a po překonání obtíží v začátcích věnovat studiové tvorbě.  Sám komponuje skladby a písně, hraje je a nahrává.  Svoji tvorbu představuje podnázvem ORZA  PROJECT.

    


F678406F678412F678413F678414
F678415F678416F678417

https://www.youtube.com/watch?v=rbcr6Q4fV6s