Svet-Stranek.cz

Informace o CD:

Informace o CDMeeting

These songswerecomposed and recorded by Orza

Vocals: JiříBareš (1, 5, 9)

Mix andmastering: Orza

Released:2017

Total Time: 38:35__________________________________________________
Půlnoční měsíc
(Midnight Moon)

Toto Instrumentálníalbum  Orza zkomponoval a nahrál v roce2012. (Celkový čas: 49:40)


Orza & Friends


CD představuje vedle skladeb vlastních (1,2,4,5,6,7,9,12) také skladbypřevzaté (3,8,11). K vytvoření tohoto CD si Orza přizval přátele –zpěváky, kteří se na jednotlivých skladbách podílí:  John Cockatoo (10, 11), který je zároveňautorem textu „Teach me your way“. Předešlé anglické texty na CD zazpíval JiříBareš (7, 8), který je autorem textu „Loser Blues“. Česky textované skladbyzpívá Česťa „Kozel“ Alka (1, 2, 3, 4, 5). Orza (12). Text  písně „ Hallo Miss Jackie“ napsal PavelDvorský(† 2005) již v šedesátýchletechminulého století pro kapelu RSC Bohuše Budíka († 2012), kde působil. Ostatní české texty napsal Orza.Všechny skladby na tomto CD zahrál a nahrál kytarista Orza pro své přátele „Uduté vrby“ v roce 2011.(Celkový čas: 48:24)

Jen tak náhodou

CD „Jentak náhodou“ je výběrem hudebních podkladů původně vytvořených pro videa.Jednotlivým skladbičkám je proto také ponechán jejich pracovní název. Autoremvšech skladeb na tomto CD je Orza. CD vzniklo v roce 2010. 
Cesta ke slunci

Po roce 1989a návratu zpěvačky Tatijány z emigrace se Orza vrátil k  původně instrumentálním skladbám, kterézkomponoval  na přelomu sedmdesátých aosmdesátých let. Ttyto skladby překomponoval, otextoval, znovu zahrál a nahrál.Se zpěvem Tatijány pak vyšly na CD v  roce 1999. Dnes (2018) jsou v „remasterované“podobě opětovně představeny pod názvem „CESTA KE SLUNCI“.


Synthetic music

Počátkem devadesátých let m. s. mi přítel z Kanady přivezl synthesizer a compozer. V MIDI notách jsem pak komponoval skladby a skladbičky, které byly převážně použity pro podklady k rozhlasovým reklamám. Po té, co mi compozer zkolaboval, přišel jsem o desítky takovýchto skladbiček. Některé z těch, které se dochovaly, jsem umístil na CD s názvem „SYNTHETIC MUSIC. (Rok vydání na CD 1997. Celkový čas: 45:57).

Orza
Analýza 17. Listopadu 89´

Tyto „jízlivé písně“ byly natočeny podle skutečných událostí, kdy podobnost nemůže být náhodná. Autorem všech těchto písní je Orza. Výjimkou je píseň „Bratříčku!!!“, která je parodií na píseň Karla Kryla. CD bylo sestaveno ze „sólo písní“, kterými autor reagoval na právě probíhající události, prožitky a zklamání. Jako „rychlovky“ byly tyto písně nahrávány „overnight“ na čtyřstopý magnetofon již v období let 1986 – 1991. První píseň tak popisuje černobylskou tragédii a jedna z dalších písní zase analyzuje průběh tragédie listopadového podvodu. Kompilace těchto písní byla nakonec doplněna písní „Fanfarón“ (2009), která poukazuje na kriminální prostředí a praktiky české politiky. (Na CD bylo toto album vydáno až v roce 2009. Celkový čas: 44:50).
Ornament

CD má název po kapele, ve které Orza působil naposledy. Bylo to v sedmdesátých letech min. století. Vedle převzatých skladeb (Allman Brothers Band, Santana, Nazareth...), které byly většinou převzaty jen aleatoricky a vždy česky textovány, se tato kapela zabývala vlastní tvorbou. Ta byla ne vždy v „taneční podobě“ předváděna na tanečních zábavách. Pro uchování dobové atmosféry a nálady tehdy produkované hudby Orza již koncem sedmdesátých let a počátkem osmdesátých let m. s. některé skladby z repertoáru kapely „ORNAMENT“ zahrál a nahrál na čtyřstopý magnetofon. Ke spolupráci si pak přizval jen zpěváka „Kozla“. Po r. 2000 tuto kompilaci skladeb remasteroval a zdigitalizoval. Nechť je dnes toto CD připomenutím nejen kapely „ORNAMENT“, ale i atmosféry krásné hudebně-tvůrčí doby sedmdesátých ket minulého století. (Album bylo vydáno na MC 1994, RM - CD 2001. Celkový čas: 60:59).